Túi hai quai trắng

Túi nilong trắng 2 quai đựng từ 1kg đến 20kg
Kích thước túi:
+ 25 x 38cm đựng 2kg
+ 30x 50cm đựng 5kg
+ 37 x 65cm đựng 10kg
+ 46 x 70cm đựng 15kg
+ 55 x 80cm đựng 20kg

Quy cách đóng gói: 25 kg /bao