Đũa Tre Dùng 1 Lần

Đũa Tre Dùng 1 Lần

Chiều dài: 200 mm

Gia công chất lượng cao, đũa đều, không xước.

Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tiện lợi cho bán mang đi.